MeChri

Foreningsregnskab:

Ressourcerne i det frivillige foreningsarbejde er for manges vedkommende begrænset, og et sted at aflaste bestyrelsen er i de administrative funktioner.

MeChri ApS er en virksomhed, der udspringer af interessen for og erfaringen med foreningsregnskaber. Flere års arbejde med økonomistyring i foreninger har givet indsigt i og kendskab til de regnskabsmæssige/administrative opgaver, der følger med bestyrelsesarbejdet i foreninger. Det være sig ansøgning om lokaletilskud, aktivitetsstøtte, opkrævning af kontingenter, den daglige bogføring, opstilling af årsregnskab mv.

Vi har erfaring med forskellige on-line baserede økonomistyringsprogrammer og medlemssystemer, der hjælper med at skabe økonomisk overblik og registrering af medlemmer i foreningen. MeChri ApS henvender sig til den forening, der har brug for assistance i den daglige varetagelse af foreningens regnskabsmæssige opgaver. Det betyder, at vi tilbyder assistance i alt fra bogføring til færdigt regnskab. Der kan være tale om assistance i hele flowet fra bilag til regnskab - eller delelementer af økonomistyringen/bogholderiet i foreningen.

MeChri